Hôm nay bạn mang gì? 25/8/2012

 

Tuần thứ 1 của cuộc thi HNBMG tháng 9

 

 

 

 

 

 

 

addy_domination

 

btcfs

a)

 

 

b)

 

byo

http://cfsvn.com/wp-content/uploads/2012/08/byo.jpg

 

gswag

http://cfsvn.com/wp-content/uploads/2012/08/gswag.jpg

 

GvRCR

 

http://cfsvn.com/wp-content/uploads/2012/08/GvRCR.jpg

 

IBGLORY

http://cfsvn.com/wp-content/uploads/2012/08/IBGLORY.jpg

 

mrm1412

 

tunguyen94

 

Waizy_Bee

http://cfsvn.com/wp-content/uploads/2012/08/Waizy_Bee.jpg

 

Hãy cùng ClothingFreakers ấn “Like/Thích” để chia sẻ thông tin này bạn hiền nhé.